petek, februar 09, 2007

Andrej Rant - kandidat za kontinuiteto v BS

Direktor Umarja Janez Šušteršič je, kakor kaže, prepričan, da je postopek imenovanja guvernerja Banke Slovenije enak sestavljanju hrvaške nogometne reprezentance, on sam pa da je Ćiro Blažević. Brez Šušteršičevega komentarja tako ne mine nobena faza postopka, o slehernem (morebitnem) kandidatu ima svoje mnenje in vselej znova deli nauke o tem, kakšen bi moral biti kandidat, s katerim bi on bil zadovoljen, kakšnih napak ne bi smel imeti in kaj bi pravzaprav moral početi kot guverner BS.

Tako ima direktor Umarja tudi mnenje o Andreju Rantu, ki bo najverjetneje drugi uradni predlog predsednika države Janeza Drnovška.

Povedal sem že, da bi bilo smiselno, da skuša predsednik najti nekoga od ljudi, ki so strokovnjaki za denarno politiko in imajo na tem področju nek širši makroekonomski pogled. Ocenjujem, da Rant ne ustreza temu opisu.

Ker ne verjamem, da Šušteršič ne ve, kakšne pristojnosti ima BS po prevzemu evra in s tem odpovedi denarni suverenosti, domnevam, da se spreneveda. Za tisto, kar bo guverner BS odslej počel v Frankfurtu, je Rant po 15 letih v svetu BS pač več kot ustrezen. Dejstvo, ki Šušteršiču nemara ni po godu (’na tem področju nek širši makroekonomski pogled’), namreč, da Rant ni monetarist/(neo)liberalec, na politiko ECB ne bo imelo nobenega vpliva; je enako pomembno, kakor če bi v svetu ECB iz BS sedel Šušteršič sam.

Vsekakor pa je hudo vprašljivo, ali Rant ustreza glede na tisti pristojnosti, ki BS ‘na domačem terenu’ ostajata. Mislim na podeljevanje licenc bančnemu menedžmentu in nadzor bančnega sistema. Za oboje je potrebna strokovna ustreznost, a ne le ta ali pa celo - morda predvsem kakšna druga. Obe pristojnosti imata precejšnje politične implikacije in težnje po instrumentalizaciji BS so v tem pogledu prisotne že ves čas. Res je, dalo bi se razpravljati o tem, ali se jim je BS doslej - tako v času Mitje Gasparija kot v času Franceta Arharja - vselej znala učinkovito postaviti po robu, vendar dvomim, da lahko kdor koli to utemeljeno pripiše Rantu. Prej nasprotno, Rantove politične preference niso bile nikoli niti približno tako izražene kot, denimo, Gasparijeve ali Arharjeve.

In lahko, da je/bo prav v tem problem: predsednikov današnji kandidat za guvernerja je ’sivi tehnokrat’, za katerega je zelo verjetno, da se za morebitne poskuse politične instrumentalizacije BS ne bo zmenil. Drugače rečeno, Rant politično ni ustrezen (na potrditev pravilnosti ali nevzdržnosti te teze ne bo treba dolgo čakati).

Ne verjamem, da prav to moti (tudi) Šušteršiča, ne razumem pa, zakaj v imenu nekakšne ideološke (v smislu teoretskih šol) čistosti hoče ‘lustracijo’, hm, ‘ljudi, ki so bili vidni funkcionarji gradualistične šole ali pa so z njo sodelovali’. Za sodelovanje v svetu ECB ter za podeljevanje licenc in nadzor bančnega sistema je precej vseeno, ali je guvernerju BS bližje Keynes ali Friedman.

Ni komentarjev: